FI (A) rating – Letalska šola Jus

FI (A) rating

RATING ZA INŠTRUKTORJA LETENJA

1

O ratingu

Z ratingom inštruktorja letenja lahko v letalskih šolah poučujete kandidate za pilote, izvajate šolske lete (PTP, Preverjanje Tehnike Pilotiranja) pilotom ob podaljševanju ratingov, ter jih usposabljate za dodatna dovoljenja.

2

Vstopni pogoji

planicon-mi

Minimalna starost vsaj 18 let

planicon-mi

Veljavna licenca PPL (A) ali licenca istega nivoja, za katero kandidat želi inštruirati

planicon-mi

Veljavno zdravniško spričevalo k pripadajoči licenci

planicon-mi

Opravljenih najmanj 15 ur letenja kot pilot letala tistega razreda ali tipa, kot je letalo, na katerem bo potekalo usposabljanje, od tega največ 7 ur na napravi FSTD, ki predstavlja navedeni razred ali tip letala ali pa pridobljena ocena o usposobljenosti za ustrezno kategorijo inštruktorja za navedeni razred ali tip

planicon-mi

Opravljena CPL (A) teorija, razen za FI (A) za LAPL (A) usposabljanje

planicon-mi

Vsaj 200 ur skupnega naleta od tega vsaj 100 ur kot PIC

planicon-mi

Vsaj 30 ur na enomotornih batnih letalih, od tega najmanj 5 ur v šestih mesecih pred predhodnim preizkusom letenja iz FCL.930.FI(a)

planicon-mi

Opravljen prelet po pravilih VFR kot PIC, vključno z letom dolgim najmanj 555 km (300 NM), med katerim opravi pristanka na dveh različnih letališčih

planicon-mi

Opravljen poseben predhoden preizkus letenja z inštruktorjem FI, usposobljenim v skladu s FCL.905.FI(i)

3

Teoretični del

Teoretični del vsebuje 125 ur predavanj iz predmetov, ki z dodatkom za inštruktorje dopolnjujejo PPL (A) usposabljanje:

planicon-mi

Letalske zakonodaje

planicon-mi

Človeških zmogljivosti in omejitev

planicon-mi

Meteorologije

planicon-mi

Komunikacije

planicon-mi

Osnov letenja

planicon-mi

Operativnih postopkov

planicon-mi

Zmogljivosti letal in planiranja leta

planicon-mi

Splošnega znanja o letalih

planicon-mi

Navigacije

planicon-mi

Poučevanja in učenja

Pred začetkom praktičnega dela mora kandidat opraviti interni preizkus znanja iz teorije.

4

Praktični del

Kandidat mora odleteti skupno vsaj 30 ur po programu letalske šole, odobrenem s strani agencije za civilno letalstvo.

5

Izpit

Izpit obsega:

planicon-mi

Preverjanje teoretičnega znanja v letalski šoli (vprašanja iz posameznih predmetov, poznavanje letala, poznavanje letališča)

planicon-mi

Praktični del z izpraševalcem
(Prenesi seznam izpraševalcev)

6

Veljavnost ratinga

FI (A) rating je veljaven 3 leta in ga je potrebno obnoviti pred njegovim potekom, rating se podaljšuje za obdobje treh let.

EASA uredba o licenciranju osebja za FI: Part-FCL (Flight Crew Licensing)

Top