ULN (A) – Letalska šola Jus

ULN (A)

DOVOLJENJE ZA PILOTA ULTRALAHKEGA LETALA

1

O licenci

ULN (A) dovoljenje ali licenca za ultralahko letalo je nacionalna licenca, ki vam omogoča letenje za prosti čas, z dodatnim usposabljanjem tudi dela v zraku in usposabljanje pilotov. V naši letalski šoli boste leteli z letalom Tecnam P96 Golf, ki spada v kategorijo do 472,5 kg MTOW (Max. Take-Off Weight). Je dvosedežno letalo z reševalnim padalom.

2

Vstopni pogoji

planicon-mi

Starost vsaj 16 let

planicon-mi

Veljavno zdravniško spričevalo (kriteriji za vozniško dovoljenje B kategorije ali letalsko zdravniško spričevalo)

planicon-mi

Soglasje staršev, oziroma skrbnika (za mlajše od 18 let)

3

Teoretični del

Teoretični del vsebuje 70 ur predavanj iz:

planicon-mi

Osnov aerodinamike in mehanike letenja

planicon-mi

Letalske meteorologije

planicon-mi

Konstrukcij in materialov

planicon-mi

Pogonske skupine (motor)

planicon-mi

Letalske navigacije

planicon-mi

Postopkov v sili

planicon-mi

Radiofonije in VFR frazeologije

planicon-mi

Letalskih instrumentov

planicon-mi

Letalskih predpisov

planicon-mi

Uporabe naprav

planicon-mi

Uporabe vzletišč in letališč

planicon-mi

Letalske medicine

Pred začetkom praktičnega dela mora kandidat opraviti interni preizkus znanja iz teorije.

4

Praktični del

Kandidat mora odleteti skupno vsaj 25 ur po programu letalske šole, potrjenem s strani agencije za civilno letalstvo.

5

Izpit

Izpiti na Agenciji za civilno letalstvo RS (CAA):

planicon-mi

Praktični del z izpraševalcem

6

Veljavnost licence

Dovoljenje pilota ULN velja štiri leta. Za podaljšanje oziroma obnovo poglejte na CAA.

Več o licenciranju osebja, si lahko preberete na strani Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije. (CAA)

Tecnam

  BI PRED VPISOM RADI PREIZKUSILI KAKO JE LETETI?

  POSTANITE PILOT ZA ENO URO

  ULN KZP

  1

  Kaj je ULN KZP?

  Da bi z ULN licenco leteli tudi v KZP (kontroliran zračni prostor), oziroma na letališčih s kontrolo zračnega prometa, je potrebno pridobiti še pooblastilo za letenje KZP, po angleško CVFR (Controlled VFR).

  2

  Vstopni pogoji

  planicon-mi

  Veljavno dovoljenje pilota ULN (A)

  planicon-mi

  Veljavno zdravniško spričevalo (kriteriji za vozniško dovoljenje B kategorije ali letalsko zdravniško spričevalo)

  3

  Teoretični del

  Teoretični del vsebuje 20 ur predavanj iz:

  planicon-mi

  Letalske navigacije z osnovami radionavigacije

  planicon-mi

  Pravil letenja v kontroliranem zračnem prostoru

  planicon-mi

  Postopkov v sili v kontroliranem zračnem prometu

  planicon-mi

  Angleške letalske frazeologije

  Pred začetkom praktičnega dela mora kandidat opraviti interni preizkus znanja iz teorije.

  4

  Praktični del

  Kandidat mora odleteti skupno vsaj 10 ur, po programu letalske šole, potrjenem s strani agencije za civilno letalstvo.

  5

  Izpit

  Izpit obsega:

  planicon-mi

  Teoretični del na agenciji za civilno letalstvo (CAA).
  (Katalogi izpitnih vprašanj)

  planicon-mi

  Praktični del z izpraševalcem

  6

  Veljavnost licence

  Pooblastilo KZP (CVFR) nima omejitve veljavnosti.

  PRIDOBITEV DOVOLJENJ MED VRSTAMI ULN IN
  NA PODLAGI DRUGIH LETALSKIH LICENC

  1

  Prešolanje

  Med vrstami:

  planicon-mi

  Iz ULN helikopter (teorija 18 ur, letenje 18 ur)
  Iz ULN giroplan (teorija 15 ur, letenje 15 ur)
  Iz ULN motorni zmaj (teorija 15 ur, letenje 15 ur)
  Iz ULN jadralno letalo (teorija 21 ur, letenje 15 ur)


  Na podlagi drugih letalskih licenc:

  planicon-mi

  Iz LAPL (A), PPL (A), CPL (A), ATPL (A) motorno letalo (teorija: dva izpita, letenje 5 ur)

  planicon-mi

  Iz LAPL (H), PPL (H), CPL (H), ATPL (H) helikopter (teorija 21 ur, letenje 18 ur)

  planicon-mi

  Iz GPL/SPL (teorija 23 ur, letenje 15 ur)

  2

  Izpit

  Po uspešno končanem programu prešolanja se opravi izpitni let s potrjenim izpraševalcem Agencije za civilno letalstvo RS (CAA).

  Top