NVFR – Letalska šola Jus

NVFR

RATING ZA NOČNO LETENJE

1

Kaj je NVFR?

Night VFR (NVFR) je dodatno dovoljenje za letenje ponoči (na letališčih, ki so za to opremljena), v pogojih VFR (Visual Flight Rules). Pridobijo ga lahko piloti, ki imajo licenco LAPL ali PPL, za nočno letenje.

2

Vstopni pogoji

planicon-mi

Veljavna PPL (A) ali LAPL (A) licenca

planicon-mi

Veljavno zdravniško spričevalo k pripadajoči licenci
(Seznam zdravnikov)

*V primeru predložitve veljavne licence LAPL(A) mora kandidat opraviti vajo št. 19 iz programa praktičnega dela usposabljanja za licenco PPL(A).

3

Teoretični del

Teoretični del vsebuje 6 ur predavanj iz:

planicon-mi

Letališč ponoči

planicon-mi

Psihologičnih fenomenov ponoči

planicon-mi

Navigacije ponoči

Pred začetkom praktičnega dela mora kandidat opraviti interni preizkus znanja iz teorije.

4

Praktični del

Kandidat mora odleteti skupno vsaj 5 ur, ki morajo vsebovati:

planicon-mi

3 ure letenja z inštruktorjem

planicon-mi

5 samostojnih vzletov in pristankov s popolno zaustavitvijo (vsaj 1 samostojna ura)

planicon-mi

1 prelet z inštruktorjem letenja dolg vsaj 50 km in časom leta 1 uro ali več

Usposabljanje za NVFR je zaključeno ob uspešno opravljenem programu in ne zahteva izpitnega leta.

5

Veljavnost ratinga

NVFR rating nima omejitve veljavnosti. A v kolikor pilot v zadnjih 90 dneh ni opravil vsaj 3 vzletov in 3 pristankov v vlogi vodje letala z letalom istega razreda ali tipa, ne sme upravljati letala v pogojih vizualnega letenja ponoči in mora pred nadaljnjim letenjem pooblaščeni učitelj letenja preveriti njegovo usposobljenost.

EASA uredba o licenciranju osebja za NVFR: Part-FCL (Flight Crew Licensing)

Top