Akrobatski rating – Letalska šola Jus

Akrobatski rating

RATING ZA AKROBATSKO LETENJE


TRENUTNO NE USPOSABLJAMO

⚠ ZBIRAMO INTERESENTE ⚠

1

O ratingu

S pridobitvijo ratinga za akrobatsko letenje, pilot pridobi dodatna znanja, veščine in izkušnje pri letenju. Z akrobatskim letalom, pa lahko izvaja najrazličnejše akrobatske figure.

2

Vstopni pogoji

planicon-mi

Veljavna PPL (A) ali LAPL (A) licenca

planicon-mi

Veljavno zdravniško spričevalo k pripadajoči licenci

planicon-mi

Potrdilo o usposobljenosti za repno kolo *

planicon-mi

Minimalno 40 ur PIC letenja v ustezni kategoriji po izdaji licence

* V kolikor niste usposobljeni za repno kolo, se prijavite v skupni paket usposabljanja, ki poleg akrobatskega letenja zajema še dodatno usposabljanje za repno kolo.

3

Teoretični del

Teoretični del vsebuje 5 ur predavanj iz:

planicon-mi

Človeških faktorjev in telesnih omejitev

planicon-mi

Tehničnih pogojev za akrobatsko letenje

planicon-mi

Omejitev glede na kategorijo letala

planicon-mi

Akrobatskih manevrov in izhod iz njih

planicon-mi

Postopkov v sili, zapuščanje letala in uporaba padala

Pred začetkom praktičnega dela mora kandidat opraviti interni preizkus znanja iz teorije.
* V primeru skupnega paketa usposabljanja z dodatkom za repno kolo, bo teoretični program zavzemal še dodatni dve uri predavanj iz predmeta Usposobljenosti za letenje z repnim kolesom.

4

Praktični del

Kandidat mora odleteti skupno vsaj 5 ur, ki morajo vsebovati:

planicon-mi

4 ure letenja z inštruktorjem

planicon-mi

1 ura samostojnega letenja

* V primeru skupnega paketa usposabljanja z dodatkom za repno kolo, bo praktični program zavzemal še dodatno uro usposabljanja za letenje z repnim kolesom.

5

Izpit

Po uspešno opravljenem programu usposabljanja se vloži vloga na CAA, izpitnega leta ni.

6

Veljavnost ratinga

Akrobatski rating je omejen na veljavnost pripadajoče licence.

EASA uredba o licenciranju osebja za akrobatski rating: Part-FCL (Flight Crew Licensing)

Top